Meer achtergrond over het ´LDHA-gen´

Vrijdag 17 februari kwam het bestuur van de Stg Nook, aangevuld met dierenarts Nanne Wolff bijeen te Wageningen. Na een korte en leerzame presentatie door Dr. W. van Haeringen over het verloop van het onderzoek naar factoren die genetisch bepalen of een duif aantoonbaar afstamt van een topduif. Daarvoor zijn al langer DNA testen beschikbaar. Naar aanleiding van een Pools onderzoek en een tweetal testen in samenwerking met de Stg NOOK waarbij werd gesproken over dit ´gen´ en mogelijkheden om hier gericht op te kweken.

Sinds dit onderzoek wat bredere bekendheid kreeg in Nederland, is vastgesteld dat het over een gen ging, dat een bijdrage zou kunnen leveren tot kwalitatief betere duiven. Ook werd uit een test ( door dierenartsen Nanne Wolff en Hans van der Sluis verzamelde monsters duidelijk, dat bij de groep lange afstandduiven dit gen 60 % dragers was en bij de korte afstandenduiven dit gen 30 % dragers aantoonden. Het hier gaat om een gen dat verzuring in de spieren minder snel laat verlopen. Vastgesteld is dat het gen aantoonbaar is en een indicatie kan vormen, dat er sprake zou kunnen zijn van een bovengemiddelde duif.

Noot:
Inmiddels heb ik alle kweekduiven laten onderzoeken op dit Gen en op basis van drager x drager de koppels samengesteld voor het komend kweekseizoen.

 
 

© 2010. Willem van Breene, breedingstation /kweekcentrum voor top duiven.
© 2010. Bernt Design All rights reserved.